Infolinia
;
;
;

Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o.o. - UMOWA O DOFINANSOWANIE

24 sierpnia 2017 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o.o." realizowanego w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest rozwój Działu B+R firmy Zamel, poprzez realizację inwestycji w zakresie rozbudowy i przygotowania powierzchni przeznaczonej dla działu B+R oraz wyposażenie działu w infrastrukturę niezbędną dla przeprowadzenia programu badawczego. Inwestycja służyć będzie zwiększeniu zaangażowania firmy w innowacyjne, technologiczne obszary badawcze, a co za tym idzie wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwie.
Realizacja projektu pozwoli na realizację autorskiego programu badawczego firmy Zamel Sp z o.o. w 3 obszarach badawczych oraz wdrożenie innowacji produktowych w działalność firmy. Dzięki temu nastąpi wzrost konkurencyjności i innowacyjności Spółki w branży Internet of Things.
Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie 4 innowacyjnych grup produktów, tj.:
1. innowacyjnego systemu niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej do optymalizacji procesów produkcji,
2. rodziny urządzeń zintegrowane z systemem automatyki budynkowej oparte na protokołach IoT,
3. rodziny urządzeń zintegrowane z systemem automatyki budynkowej oparte na protokole EXTA LIFE,
4. systemu pomiarowego energii elektrycznej w gospodarstwie domowym lub firmie.

Całkowita wartość projektu: 2.690.396,22 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 2.187.214,00 PLN

Dofinansowanie: 765.559,90 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat PO IR 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej www.poir.gov.pl.www.poir.gov.pl.

Załączniki

Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o.o. - ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu pn. Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o. o., o którego dofinansowanie ZAMEL Sp. z o. o. ubiega się w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszamy do składania ofert.

-

Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o.o. - ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu pn. Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o. o., o którego dofinansowanie ZAMEL Sp. z o. o. ubiega się w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszamy do składania ofert.

-

Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o.o. - ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu pn. Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o. o., o którego dofinansowanie ZAMEL Sp. z o. o. ubiega się w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszamy do składania ofert.

-

Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o.o. - ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu pn. Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o. o., o którego dofinansowanie ZAMEL Sp. z o. o. ubiega się w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszamy do składania ofert.

-

Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o.o. - ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu pn. Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o. o., o którego dofinansowanie ZAMEL Sp. z o. o. ubiega się w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszamy do składania ofert.

-

Wdrożenie innowacyjnych produktów zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej - UMOWA O DOFINANSOWANIE 6

30 listopada 2016 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych produktów zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej" realizowanego w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu

Wdrożenie innowacyjnych produktów zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej - UMOWA O DOFINANSOWANIE 7

30 listopada 2016 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych produktów zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej" realizowanego w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu

Wdrożenie innowacyjnych produktów zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej - UMOWA O DOFINANSOWANIE 8

30 listopada 2016 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych produktów zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej" realizowanego w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu