Infolinia
;
;
;

Wdrożenie nowych produktów opracowanych w ramach projektu 1.4 PO IG 2007-2014

Mamy przyjemność poinformować, że firma ZAMEL wdrożyła do swojej oferty 2 nowe produkty opracowane w ramach projektu badawczego zatytułowanego "Opracowanie technologii produkcji ciągłej folii modyfikowanej powierzchniowo oraz opracowanie zestawów fotowoltaicznych". Projekt został zrealizowany w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

-

Zakup urządzeń do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na potrzeby nowoczesnych systemów oświetlania i automatyki budynkowej

Mamy przyjemność poinformować, że firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu zatytułowanego "Zakup urządzeń do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na potrzeby nowoczesnych systemów oświetlania i automatyki budynkowej" realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 274.905,00 PLN

Dofinansowanie: 111.750,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2012 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

Zakup urządzeń do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na potrzeby nowoczesnych systemów oświetlania i automatyki budynkowej - ZAPYTANIA OFERTOWE

Firma ZAMEL Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na urządzenia (narzędzia) do produkcji elementów z tworzyw sztucznych w związku z planowanym udziałem w konkursie realizowanym w ramach Poddziałania 1.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

-
Załączniki

Wdrożenie technologii wypalania nadruków laserem w firmie Zamel

Mamy przyjemność poinformować, że firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu zatytułowanego "Wdrożenie technologii wypalania nadruków laserem w firmie Zamel" realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej www.omix.pl

Całkowita wartość projektu: 668.999,20 PLN

Dofinansowanie: 274.180,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2012 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

-
Załączniki

Zmiana procesu produkcyjnego poprzez zakup nowoczesnego urządzenia do nawijania cewek

Mamy przyjemność poinformować, że firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała kolejną umowę o dofinansowanie projektu zatytułowanego "Zmiana procesu produkcyjnego poprzez zakup nowoczesnego urządzenia do nawijania cewek" realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 549.683,20 PLN

Dofinansowanie: 225.280,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2012 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

-
Załączniki

Opracowanie i realizacja Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa Cet Sp. z o. o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 552.104,00 PLN

Dofinansowanie: 409.600,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

-
Załączniki