Zapisano log: 384 bytes. Wykonywanie aplikacji przerwane [ /home/users/zamel2010/public_html/application/classes/views/View.class.php (246): file_put_contents(/home/users/zamel2010/public_html/application/templates/cache/pl_index.xsl) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Brak dostępu , code: 2 ]


Zapisano log: 283 bytes. Wykonywanie aplikacji przerwane [ /home/users/zamel2010/public_html/application/classes/views/View.class.php (59): DOMDocument::load() [domdocument.load]: Empty string supplied as input , code: 2 ]


Zapisano log: 313 bytes. Wykonywanie aplikacji przerwane [ /home/users/zamel2010/public_html/application/classes/views/View.class.php (147): XSLTProcessor::importStylesheet() [xsltprocessor.importstylesheet]: compilation error , code: 2 ]


Zapisano log: 341 bytes. Wykonywanie aplikacji przerwane [ /home/users/zamel2010/public_html/application/classes/views/View.class.php (147): XSLTProcessor::importStylesheet() [xsltprocessor.importstylesheet]: xsltParseStylesheetProcess : empty stylesheet , code: 2 ]


Zapisano log: 329 bytes. Wykonywanie aplikacji przerwane [ /home/users/zamel2010/public_html/application/classes/views/View.class.php (152): XSLTProcessor::transformToXml() [xsltprocessor.transformtoxml]: No stylesheet associated to this object , code: 2 ]