logowanie ustawienia

 OFERTA

Projekty UE 2014-2020

Projekt "Innowacyjny system niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych i komercyjnych, wspierający usługi monitorowania procesów produkcyjnych i optymalizacji zużycia mediów" - ZAPYTANIA OFERTOWE

Data dodania: 2017-07-27

Projekt "Innowacyjny system niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych i komercyjnych, wspierający usługi monitorowania procesów produkcyjnych i optymalizacji zużycia mediów" - ZAPYTANIA OFERTOWE

Wdrożenie innowacyjnych produktów zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej - UMOWA O DOFINANSOWANIE

Data dodania: 2016-12-01

Wdrożenie innowacyjnych produktów zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej - UMOWA O DOFINANSOWANIE

30 listopada 2016 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych produktów zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej" realizowanego w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku automatyki budynkowej i inteligentnych budynków.

Przedmiot projektu: wdrożenie do produkcji mobilnych urządzeń zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej, zwiększających jego funkcjonalność o innowacyjne rozwiązania z zakresu komunikowania i interakcji między użytkownikiem i budynkiem, w oparciu o system komunikacji akustyczno-optycznej.

Efekty projektu: wprowadzenie do oferty firmy nowych oraz ulepszonych produktów, zastosowanie rozwiązań TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), wejście na nowe rynki zbytu, rozwój działalności eksportowej, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprawa BHP w obszarze produkcyjnym.

Całkowita wartość projektu: 1.178.340,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 958.000,00 PLN
Dofinansowanie: 335.300,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Informacje źródłowe na temat RPO WSL 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

załączniki:

Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o.o. - ZAPYTANIE OFERTOWE

Data dodania: 2016-11-09

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu pn. Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o. o., o którego dofinansowanie ZAMEL Sp. z o. o. ubiega się w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszamy do składania ofert.

Wdrożenie innowacyjnych produktów zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej - ZAPYTANIA OFERTOWE

Data dodania: 2016-06-03

Firma ZAMEL Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na urządzenia do produkcji elementów z tworzyw sztucznych w związku z przystąpieniem do konkursu o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.2. Innowacje w MŚP.

Usługi badawcze i prace rozwojowe - ZAPYTANIE OFERTOWE

Data dodania: 2015-12-11

Firma ZAMEL Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługi badawcze i prace rozwojowe związane z opracowaniem systemu niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych, opartej o standard 6LoWPAN.

Specyfikacja techniczna zamówienia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert znajdują się w zapytaniu ofertowym oraz są dostępne w siedzibie Zamawiającego.

Informujemy, iż w celu zapewnienia jak najlepszej wygody w przeglądaniu naszych stron www, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika a także dla celów reklamowych , statystycznych oraz uwierzytelniania korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Plikami cookie użytkownik może zarządzać za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, która szczegółowo jest opisana w naszej Polityce Prywatności

Akceptuj i zamknij