logowanie ustawienia

Reklama

 OFERTA

Własność intelektualna

Jak chronić markę przed nieuczciwą konkurencją?

Marki o ugruntowanej pozycji, od momentu odniesienia sukcesu rynkowego, stają się atrakcyjne nie tylko dla konsumentów. Nie brak amatorów nieuczciwej konkurencji, którzy bez nakładów na R&D oraz promocję chcą osiągnąć szybki zysk „podrabiając” renomowanego producenta.

Doświadczenia producentów znanych marek takich jak chociażby: Nivea, Nestele, Whiskas, Heineken czy Gillette wykazują jednoznacznie, że gdy tylko właściciel marki rzeczywiście podejmuje działania, mające na celu ochronę przysługujących mu praw, w większości przypadków odnosi sukces.

Warunkiem powodzenia jest aby wszelkie wątpliwości związane z prawami do zarejestrowanego znaku towarowego, jego nazwy i wizerunku rozwiązywać jak najszybciej. Przede wszystkim po to, aby nie dopuszczać do powstania u konsumenta wrażenia niepewności, co do tego, czy kupuje oryginalny produkt.

Producenci oryginalnych produktów dysponują różnymi możliwościami ochrony swoich wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych na skalę międzynarodową, unijną bądź krajową dzięki wprowadzonemu prawu międzynarodowemu, wspólnotowemu i krajowemu w zakresie ochrony własności przemysłowej. Podczas wprowadzania produktu lub usługi na rynek celowe jest zbadanie czy nowe logo lub produkt nie narusza przypadkiem praw ochronnych innych podmiotów.

Wsparcie ustawodawcy – kary dla handlujących podrobionymi produktami

Niedawna nowelizacja Prawa własności przemysłowej zdecydowanie rozszerzyła zakres karalności za naruszenie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Od 2007r takiej samej karze podlega ten, kto podrobione towary wprowadza do obrotu oraz ten, kto nimi następnie handluje.

Według renomowanych kancelarii prawnych, nowe przepisy Prawa własności przemysłowej dużo skuteczniej chronią uczciwych producentów, i znacznie utrudniają funkcjonowanie na rynku podrobionych towarów.

Naruszenia prawa z patentu lub z rejestracji dopuszcza się ten, kto w sposób zarobkowy lub zawodowy wkracza w zakres wyłączności uprawnionego. W odróżnieniu od przypadku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z obowiązku zwrotu korzyści nie zwalnia brak winy po stronie naruszyciela. Tak więc również nieświadome wkroczenie w zakres cudzej wyłączności nie zwalnia z wydania korzyści. Znowelizowane w 2007r Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) dostosowało zasady ustalania odszkodowania do wymogów dyrektywy nr 2004/48/WE.

Obok przewidzianego dotychczas w art. 287 ust. p.w.p. sposobu naprawiania szkody „na zasadach ogólnych” wprowadzono alternatywną możliwość odszkodowania poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wzoru (art. 287 ust.1 pkt 2 p.w.p.) Orzeczenie o wyrobach wytworzonych z naruszeniem prawa (art. 286 p.w.p.) należy do kompetencji sądu.

Również Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211) wprowadza odpowiedzialność karną z tytułu popełnienia niektórych z przewidzianych w tej ustawie czynów nieuczciwej konkurencji. Popełnienie jednego z opisanych w ustawie przestępstw (lub wykroczeń) zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności (maksymalnie do 8 lat).

Czytaj więcej

Wojna z podróbkami w branży elektronicznej

Rynek od dawna zalewany jest podróbkami wszelkich towarów. Podrobiona odzież, perfumy, nagrania już nikogo nie dziwią. W ostatnich latach jednak pojawił się mniej widoczny, chociaż bardziej podstępny, obszar globalnego handlu – sfałszowane podzespoły i całe urządzenia elektroniczne.

 Sfałszowana elektronika pojawia się we wszystkich sektorach przemysłu. Problem dotyczy branży IT, telekomunikacji, elektroniki samochodowej, awioniki, a nawet systemów wojskowych. Fałszowane są niemal wszystkie rodzaje komponentów – począwszy od małych kondensatorów i rezystorów, po kosztowne pamięci DRAM i mikroprocesory. Nierzadko w urządzeniach podrabiane są tylko pojedyncze elementy warte kilka dolarów, ale już ich wymiana, w przypadku usterki, kosztuje kilkadziesiąt, zaś straty przez nie wywołane sięgają tysięcy dolarów.

Czytaj więcej

Hologram jako forma zabezpieczenia się przed podróbkami

Hologram stanowi optyczny znak zabezpieczający. Posiada najczęściej po kilka dodatkowych elementów optycznych utrudniających podrabianie oraz pozwala łatwo zidentyfikować oryginalny produkt. Podłoże oraz pokrycie każdego z rodzajów hologramów dostosowane jest do warunków eksploatacji oraz posiada odpowiedni poziom estetyczny.

Stosowanie hologramów zabezpieczających na rynku m.in. opakowań umożliwia skuteczną obronę przed fałszerzami produktów. Numerowanie kolejnych hologramów lub nanoszenie dodatkowych znaków identyfikujących daną markę, umożliwia prześledzenie drogi danego produktu do indywidualnego odbiorcy, zmniejszając ryzyko pojawienia się na rynku towarów podrobionych i przyczyniając się do ochrony reputacji producenta.

Informujemy, iż w celu zapewnienia jak najlepszej wygody w przeglądaniu naszych stron www, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika a także dla celów reklamowych , statystycznych oraz uwierzytelniania korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Plikami cookie użytkownik może zarządzać za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, która szczegółowo jest opisana w naszej Polityce Prywatności

Akceptuj i zamknij